Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

Postępowania zakończone

Zamówienia bez ustawy

Inne zamówienia

Dialog techniczny


LISTA AKTUALNYCH POSTĘPOWAŃ NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ilość aktualnych postępowań: 72
Numer sprawy
Postępowanie na:
Wartość
Termin składania ofert
dodatkowe informacje  PN-74/19/MJ
na dostawę: Pakiet nr 1 ? Endoprotezy do rekonstrukcji piersi, w zestawie z siatką całkowicie wchłanialną, Pakiet nr 2 ? Protezy anatomiczne do rekonstrukcji piersi
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-04-16
dodatkowe informacje  PN-53/19/MJ
na dostawę: Pakiet nr 1 ? Wirówki laboratoryjne z chłodzeniem, Pakiet nr 2 ? Przepływomierze rotametryczny do tlenu, Pakiet nr 3 ? Spirometr, Pakiet nr 4 ? Aparaty do biopsji, Pakiet nr 5 - Pułapki wodne, Pakiet nr 6 - Termohigrometry, Pakiet nr 7 -
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-04-17
dodatkowe informacje  Pn-7/19/AR
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku szczegółowo opisanych w pakietach 1-12
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-05-07
dodatkowe informacje  PN-25/19/JP
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-05-15
dodatkowe informacje  nr PN-135/18/MS/ZS/UE
Dostawa urządzeń peryferyjnych i komputerów dla Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie dla projektu:
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-05-20
dodatkowe informacje  PN-31/19/JP
Zakup dozowników na środki myjąco-dezynfekcyjne oraz podajników na ręczniki i papier toaletowy
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-05-31
dodatkowe informacje  PN-43/19/MJ
na świadczenie usługi obsługi administracyjnej oraz nadzoru nad niekomercyjnym badaniem klinicznym realizowanym przez Centrum Onkologii - Instytut w trzech ośrodkach badań klinicznych w: Warszawie, Mediolanie i Bolonii
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-05-31
dodatkowe informacje  PN-70/19/JP
Zakup akcesoriów do łóżek, kardiomonitorów oraz wózka wsadowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-06-04
dodatkowe informacje  PN-14/19/DF
Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych sprzętu medycznego przez okres 36 miesięcy dla Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Skłodowskiej ? Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-06-19
dodatkowe informacje  PN-68/19/MJ
dostawę akcesoriów do defibrylatorów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-06-25
dodatkowe informacje  PN-117/19/DF
Dostawa sprzętu i aparatury dla Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-06-28
dodatkowe informacje  PN-108/19/MJ
dostawę próbówek wirówkowych z membraną o szybkim przepływie do oczyszczania produktu PCR przed PCR sekwencyjnym
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-06-28
dodatkowe informacje  PN-82/19/MJ
Dostawa: pakiet nr 1 - opaski identyfikacyjne dla pacjentów do systemu identyfikacji pacjenta, pakiet nr 2 - płyty CD i DVD do nadruku, pakiet nr 3 - prześcieradła papierowe na kozetki.
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-07-02
dodatkowe informacje  PN-121/19/DW
usługę rozbudowy widoków w hurtowni danych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-07-10
dodatkowe informacje  PN-51/19/KT
Zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-07-11
dodatkowe informacje  PN-63/19/DW
Świadczenie usługi okresowych przeglądów, w tym konserwacji, urządzeń medycznych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie,
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-07-15
dodatkowe informacje  Pn-88/19/AR
Opracowanie graficzne i wydruk materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu pn.: ?Szkolenie personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych? w ramach Narodowego Pro
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-07-16
dodatkowe informacje  PN-39/19/KT
dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz klipsownic wielorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-07-17
dodatkowe informacje  Pn-123/19/IM
dostawa Kardiomonitorów stacjonarnych oraz zestawu monitoringu zbiorczego wraz z oprogramowaniem
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-07-24
dodatkowe informacje  PN-111/19/WD
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-07-26
dodatkowe informacje  Pn-27/19/AR
Dostawę: materiałów elektrycznych źródeł światła, materiałów stolarskich, filtrów powietrza, wykładzin dywanowych, materiałów teletechnicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-07-29
dodatkowe informacje  PN-141/19/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-07-30
dodatkowe informacje  PN - 157/19/WD
Dostawa oligonukleotydów niemodyfikowanych do amplifikacji fragmentów genów, mikrobiologicznych krążków diagnostycznych oraz odczynników do badań diagnostycznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-07-30
dodatkowe informacje  PN-105/19/KT
Dostawa papieru krepowanego, włókniny, rękawów papierowo-foliowych oraz środków dezynfekujących
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-08-01
dodatkowe informacje  PN-6/19/JP
Dostawa sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-08-02
dodatkowe informacje  PN-129/19/KT
Świadczenie usług walidacji procesu dekontaminacji myjni dezynfektorów i sterylizatorów oraz usług okresowych przeglądów sprzętu medycznego (w tym konserwacja)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-02
dodatkowe informacje  Pn-89/19/AR
Zakup materiałów szkoleniowych dla 1000 uczestników projektu pn.: ?Szkolenie personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych? w ramach Narodowego Programu Zdrowia, Umowa z
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-02
dodatkowe informacje  PN-124/19/KT
dostawę sprzętu laparoskopowego
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-08-05
dodatkowe informacje  PN-142/19/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-08-05
dodatkowe informacje  PN-145/19/TM
Dostawa materiałów opatrunkowych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-08-06
dodatkowe informacje  PN-166/19/DW
dostawę wzorców do kontroli jakości nowych radiofarmaceutyków stosowanych w diagnostyce onkologicznej dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-06
dodatkowe informacje  PN-160/19/WD
Dostawa wraz z montażem mebli w tym szaf do archiwizacji szkiełek mikroskopowych i bloczków parafinowych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-06
dodatkowe informacje  PN-46/19/MJ
na dostawę sprzętu do transportu pacjentów oraz innego sprzętu medycznego ? 8 pakietów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-08
dodatkowe informacje  PN-113/19/DF
Doastawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-08-09
dodatkowe informacje  PN-150/19/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-08-09
dodatkowe informacje  PN-146/19/MJ
zakup: samochodu dostawczego do 3,5 t z zabudową skrzyniowo-izotermiczną
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-09
dodatkowe informacje  PN-159/19/DW
usługę bieżących konserwacji, przeglądów i napraw drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek, faksów pakiet nr 1; usługę serwisu maszyn pakujących listy w ramach realizowanego Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego pakiet nr 2
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-14
dodatkowe informacje  PN-195/19/TM
Dostawa produktów leczniczych i materiału opatrunkowego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-16
dodatkowe informacje  PN-163/19/DF
dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-08-20
dodatkowe informacje  PN-182/19/ZS
Usługa konserwacji urządzeń dźwigowych w CO-I
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-21
dodatkowe informacje  PN-181/19/DF
Dostawa pojemników do naświetlania materiału biologicznego oraz produktu do pozaustrojowej fotoferezy
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-22
dodatkowe informacje  PN-169/19/DF
Świadczenie usługi serwisowania pogwarancyjnego aparatury do radioterapii firmy Elekta dla Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Skłodowskiej ? Curie w Warszawie, ul. Wawelska 15
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-08-23
dodatkowe informacje  Pn-106/19/IM
Zakup sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-08-26
dodatkowe informacje  PN-153/19/KT
Dostawa wskaźników biologicznych, chemicznych, testów kontroli mycia i dezynfekcji oraz plomb do kontenerów
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-08-26
dodatkowe informacje  PN-115/19/DF
Dostawa źródła światła oraz lamp czołowych dla Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-26
dodatkowe informacje  Pn-196/19/AR
usługi w zakresie: 1) Wynajem sal, 2) Usługi cateringu, 3) Wynajem pokoi hotelowych, dla uczestników szkoleń pt. ?Szkolenia personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antyty
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-26
dodatkowe informacje  PN-158/19/MJ
na dostawę akcesoriów do kardiomonitorów i aparatów do znieczulania
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-27
dodatkowe informacje  PN-183/19/ZS
Dostawę pasków testowych do pomiaru steżenia glukozy we krwi wraz z dostawa glukometrów
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-27
dodatkowe informacje  PN-197/19/DW/UE
dostawę - Zestawu diagnostycznego - fiberoskop z przenośnym źródłem światła - Zestawu diagnostycznego - fiberoskop z kanałem roboczym i źródłem światła w ramach programu Nie trać głowy program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów ...
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-08-30
dodatkowe informacje  PN-110/19/DW
dostawę odczynnika demineralizującego opartego na bazie EDTA, dostawę środka służącego do dekontaminacji powierzchni i sprzętów w laboratorium genetycznym, do usuwania DNA i amplikonów powstałych w reakcjach PCR
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-09-04
dodatkowe informacje  PN-171/19/WD
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-09-11
dodatkowe informacje  Pn-156/19/AR
na Dostawę : - worki foliowe na odpady - pakiet nr 1, - akcesoria do utrzymania czystości - pakiet nr 2 - artykuły czystościowe - pakiet nr 3 - dozowniki na rękawiczki - pakiet nr 4 - kosze do segregacji odpadów - pakiet nr 5
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-09-11
dodatkowe informacje  PN-203/19/ZS
Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania: Remont pokoi hotelowych w budynku Hotelu Szkoleniowego Ursynów przy ul. W.K. Roentgena 9 w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-09-16
dodatkowe informacje  PN-177/19/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-09-17
dodatkowe informacje  Pn-184/19/IM
dostawa aparatury: 1/ wytrząsarka kołyskowa 2/ stacja usuwania ściółki 3/ zgrzewarka do rękawów 4/ blat grzejny 5/ komora II klasy 6/ suchy blok grzejny 7/ blok grzejny
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-09-17
dodatkowe informacje  PN-207/19/KT
dostawę produktu leczniczego Rybociclibum
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-09-17
dodatkowe informacje  PN-78/19/JP
Zakup narzędzi neurochirurgicznych oraz drobnego sprzętu medycznego
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-09-18
dodatkowe informacje  PN-208/19/KT
dostawę produktu leczniczego Palbociclibum
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-09-18
dodatkowe informacje  Pn-204/19/AR
Dostawę: sterylnych wyrobów jednorazowego użytku aseptyka zabiegów chirurgicznych szczegółowo opisanych w pakietach 1-6
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-09-19
dodatkowe informacje  PN-209/19/KT
dostawę produktu leczniczego (dieta kompletna)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-09-19
dodatkowe informacje  Pn-172/19/IM
Zakup odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń biochemicznych, kardiologicznych oraz oznaczeń immunochemicznych, wraz z dzierżawą analizatorów.
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-09-24
dodatkowe informacje  PN-213/19/JS
Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t z zabudową skrzyniowo-izotermiczną
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-09-24
dodatkowe informacje  PN-174/19/DF
Wywóz i utylizacja odpadów chemicznych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-09-26
dodatkowe informacje  PN-192/19/DF
Dostawa sprzętu i aparatury dla Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-09-27
dodatkowe informacje  PN-224/19/TM
Dostawa produktu leczniczego Ustekinumabum
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-09-27
dodatkowe informacje  PN-212/19/DF
Modernizacja systemu zasilania Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 548.000 EURO
2019-09-30
dodatkowe informacje  PN-199/19/MS
Usługa Inżyniera Kontraktu w projekcie pt.Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-09-30
dodatkowe informacje  PN-188/19/WD
Świadczenie usług serwisowych (w tym konserwacji) aparatu RTG Mobile Art Evolution 503
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-10-01
dodatkowe informacje  PN-161/19/TM
Dostawa wyrobów medycznych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-10-01
dodatkowe informacje  PN-198/19/DF
Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych aparatury firmy GE i Philips z wyposażeniem dla Centrum Onkologii ? Instytutu
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-10-11
dodatkowe informacje  Pn-76/19/AR
Dostawa sterylnych wyrobów jednorazowego użytku - aseptyka zabiegów chirurgicznych szczegółowo opisanych w pakietach 1-12
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-10-15
dodatkowe informacje  PN-143/19/MJ
Dostawę stymulatorów struktur głębokich mózgu
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-10-21


Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: