Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

Zamówienia bez ustawy

Inne zamówienia

Dialog techniczny

Konkursy


LISTA AKTUALNYCH POSTĘPOWAŃ NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ilość aktualnych postępowań: 22
Numer sprawy
Postępowanie na:
Wartość
Termin składania ofert
dodatkowe informacje  PN-26/19/TM
Dostawa: Pakiet nr 1 - fantomu szkoleniowego, Pakiet nr 2 - stojaków czteroramiennych z panelem elektrycznym, Pakiet nr 3 - podpory kończyn dolnych do stołu operacyjnego, Pakiet nr 4 - łączników do nebulizatora
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-04-08
dodatkowe informacje  PN-64/19/ZS
Dostawa podrecznego sprzętu gasniczego i poiżarniczych znaków informacyjnych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-04-10
dodatkowe informacje  PN-80/19/TM
Dostawa produktu leczniczego Dabrafenibum
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-04-12
dodatkowe informacje  PN-74/19/MJ
na dostawę: Pakiet nr 1 ? Endoprotezy do rekonstrukcji piersi, w zestawie z siatką całkowicie wchłanialną, Pakiet nr 2 ? Protezy anatomiczne do rekonstrukcji piersi
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-04-16
dodatkowe informacje  PN-53/19/MJ
na dostawę: Pakiet nr 1 ? Wirówki laboratoryjne z chłodzeniem, Pakiet nr 2 ? Przepływomierze rotametryczny do tlenu, Pakiet nr 3 ? Spirometr, Pakiet nr 4 ? Aparaty do biopsji, Pakiet nr 5 - Pułapki wodne, Pakiet nr 6 - Termohigrometry, Pakiet nr 7 -
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-04-17
dodatkowe informacje  PN-79/19/WD
Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego (5 Pakietów)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-04-19
dodatkowe informacje  PN-73/19/ZS
Wykonanie zlecanych sukcesywnie robót budowlanych, w tym prac remontowych w obiektach Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 548.000 EURO
2019-04-24
dodatkowe informacje  PN-58/19/DF
Dostawa sprzętu i aparatury dla Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-04-25
dodatkowe informacje  PN-83/19/TM
Dostawa produktu leczniczego Dabrafenibum
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-04-25
dodatkowe informacje  PN-61/19/WD
Dostawa i montaż mebli biurowych oraz regałów magazynowych (3 pakiety)
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-04-26
dodatkowe informacje  PN-22/19/DW
Opieka serwisowa systemów Simple ERP wraz z pakietem godzin opieki powdrożeniowej w zakresie Simple. ERP i eSimple przez okres 13 miesięcy (pakiet 1, 2), dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-04-26
dodatkowe informacje  PN-72/19/ZS/UE
Rozbudowa i remont odstojników na ścieki radioaktywne w ramach projektu "Centrum Doskonałości Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej (CeDEON). POIŚ działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 548.000 EURO
2019-04-29
dodatkowe informacje  Pn-62/19/IM
dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do pomiarów fluorymetrycznych na fluorymetrze Quantus oraz zestawów odczynników do badań molekularnych niestabilności mikrosatelitarnej
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-04-29
dodatkowe informacje  PN-91/19/DW
Dostawa roztworu soli fizjologicznej dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-04-30
dodatkowe informacje  Pn-69/19/IM
dostawa wyrobów medycznych: 1/sond do termoablacji guzów trzustki 2/ Łączników do nebulizacji i nebulizatorów 3/ implantu chirurgicznego- siatka 20 cm x 30 cm
( przetarg nieograniczony )
poniżej 221.000 EURO
2019-04-30
dodatkowe informacje  PN-65/19/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-05-02
dodatkowe informacje  Pn-7/19/AR
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku szczegółowo opisanych w pakietach 1-12
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-05-07
dodatkowe informacje  PN-84/19/WD
Modernizacja 7 wind w budynkach Centrum Onkologii ? Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie
( przetarg nieograniczony )
poniżej 5 548.000 EURO
2019-05-08
dodatkowe informacje  PN-38/19/KE
Dostawa rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych oraz podajników do rękawiczek
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-05-13
dodatkowe informacje  PN-25/19/JP
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-05-15
dodatkowe informacje  PN-90/19/TM
Dostawa produktów leczniczych
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-05-16
dodatkowe informacje  nr PN-135/18/MS/ZS/UE
Dostawa urządzeń peryferyjnych i komputerów dla Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie dla projektu:
( przetarg nieograniczony )
powyżej 221.000 EURO
2019-05-20


Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: