Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa urządzeń peryferyjnych i komputerów dla Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie dla projektu:

Numer sprawy : nr PN-135/18/MS/ZS/UE

Wartość zamówienia : powyżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-05-20 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-05-20 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2019-04-12

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Załącznik nr 2 do modyfikacji treści SIWZ
  Załącznik nr 1 do modyfikacji treści SIWZ
  Załącznik nr 1 do modyfikacji treści SIWZ
  modyfikacja treści SIWZ
  XI ogłoszenie o zmianie ogloszenia o zamówieniu

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: