Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

na dostawę: Pakiet nr 1 ? Wirówki laboratoryjne z chłodzeniem, Pakiet nr 2 ? Przepływomierze rotametryczny do tlenu, Pakiet nr 3 ? Spirometr, Pakiet nr 4 ? Aparaty do biopsji, Pakiet nr 5 - Pułapki wodne, Pakiet nr 6 - Termohigrometry, Pakiet nr 7 -

Numer sprawy : PN-53/19/MJ

Wartość zamówienia : poniżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-04-17 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-04-17 godzina : 11:00

Warszawa, dnia 2019-04-10

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik nr 1
  załącznik nr 1.1
  Załącznik nr 1.2
  Załącznik nr 1.3
  Załącznik nr 1.4
  Załącznik nr 1.5
  Załącznik nr 1.6
  Załącznik nr 1.7
  Załącznik nr 1.8
  Załacznik nr 2
  Załącznik nr 3
  Załącznik nr 4
  Załącznik nr 5
  Załącznik nr 6
  Załącznik nr 7
  Wyjaśnienia treści SIWZ
  Ogłoszenie o zminie terminu składania i otwarcia ofert
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w pakietach 1-4 i
unieważnieniu w pakietach 5-8

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: