Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych sprzętu medycznego przez okres 36 miesięcy dla Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Skłodowskiej ? Curie w Warszawie

Numer sprawy : PN-14/19/DF

Wartość zamówienia : powyżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-06-19 do godziny : 9:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-06-19 godzina : 9:30

Warszawa, dnia 2019-05-06

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  PN-14/19/DF SIWZ
  Załącznik nr 1.1 do SIWZ
  Załącznik nr 1.1a do SIWZ
  Załącznik nr 1.1b do SIWZ
  Załącznik nr 1.2 do SIWZ
  Załącznik nr 2 do SIWZ
  Załącznik nr 2.1 do SIWZ
  Załącznik nr 5 do SIWZ
  Załącznik nr 7 do SIWZ
  Załącznik nr 7 do SIWZ
  Umowa powierzenia przewtarzania danych osobowych
  Załącznik nr 3 - JEDZ
  Załącznik nr 6 do SIWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w TED
  Wyjasnienia treści SIWZ
  Załącznik nr 7 do SIWZ
  Załącznik nr 7 do SIWZ
  Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2
  Załącznik nr 1.1B do SIWZ po modyfikacji
  Załącznik nr 6 do SIWZ po modyfikacji
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: