Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

na usługi w zakresie: 1) Wynajem sal, 2) Usługi cateringu, 3) Wynajem pokoi hotelowych, dla uczestników szkoleń pt. ?Szkolenia personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji anty

Numer sprawy : Pn-85/19/AR

Wartość zamówienia : poniżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-05-15 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-05-15 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2019-05-07

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załacznik nr 1 A - opis przedmiotu zamówienia
  Załacznik nr 1 -pakiet nr 1 - formularz cenowy - Kielce
  Załacznik nr 1 -pakiet nr 2 - formularz cenowy - Wrocław
  Załacznik nr 1 -pakiet nr 3 - formularz cenowy - Kraków
  Załacznik nr 1 -pakiet nr 4 - formularz cenowy - Białystok
  Załacznik nr 1 -pakiet nr 5 - formularz cenowy - Kraków
  Załacznik nr 1 -pakiet nr 5 A - formularz cenowy - Kraków
  Załacznik nr 1 -pakiet nr 6 - formularz cenowy - Olsztyn
  Załacznik nr 1 -pakiet nr 7 - formularz cenowy - Warszawa
  Załacznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Załacznik nr 3 - Oswiadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania
  Załacznik nr 4 - Oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia art. 24
ust. pkt. 15 i 22
  Załacznik nr 5 - projekt umowy
  Załaczniuk nr 6 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa
  Wyjaśnienia do SIWZ
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postępowania w zakresie pakietu nr 1
  Informacja o wyniku postępowania pakiet nr 6
  Informacja o wyniku postępowania w zakresie pakietu nr 7
  Informacja o wyniku postępowania w zakresie pakietu nr 2
  Informacja o wyniku postepowania w zakresie pakietu nr 3
  Informacja o wyniku postępowania -Unieważnienie w zakresie pakietu
nr 4
  Informacja o wyniku postępowania w zakresie pakietu nr 5, 5A
  Informacja o wyniku postępowania - unieważnienie w zakresie pakietu
nr 2
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: