Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę wyrobów medycznych do operacji rekonstrukcji piersi

Numer sprawy : PN-67/19/ZS

Wartość zamówienia : powyżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-06-10 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-06-10 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2019-05-08

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załacznik nr 2
  Załacznik nr 3
  Załącznik nr 4
  Załacznik nr 5
  Załacznik nr 6
  Załacznik nr 7
  Załącznik nr 8 JEDZ pdf
  Załącznik nr 9
  Załącznik nr 10
  Załącznik nr 11
  Załacxznik nr 12
  Załącznik nr 13
  Załącznik nr 1
  Wyjasnienia treści siwz - Zmiana warunku udziału w postepowaniu dla
Pakietu nr 1
  Wyjasnienia nr 2 do siwz/ Zmiana terminu składania ofert
  Informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: