Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa radiofarmaceutyków FDG do diagnostyki metodą PET/CT, generatorów molibdenowo-technetowych Mo/Tc, generatorów germanowo-galowych o aktywności 1850 MBq wraz z eluentem

Numer sprawy : PN-66/19/WD

Wartość zamówienia : powyżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-06-24 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-06-24 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2019-05-17

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz cenowy
  4. Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy
  5. Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ
  6. Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy
  7. Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy w zakresie Pakietu nr 1
  8. Załącznik nr 5A do SIWZ - wzór umowy w zakresie Pakietu nr 2 i 3
  9. Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie - grupa kapitałowa
  10. Pytania i odpowiedzi
  11. Informacja z otwarcia ofert
  12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: