Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawa Kardiomonitorów stacjonarnych oraz zestawu monitoringu zbiorczego wraz z oprogramowaniem

Numer sprawy : Pn-123/19/IM

Wartość zamówienia : poniżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-07-24 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-07-24 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2019-07-05

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik nr 1 do SIWZ
  Załącznik do Załącznika nr 1 do siwz
  Załącznik nr 2 do SIWZ
  Załącznik nr 3 do SIWZ
  Załacznik nr 4 do SIWZ
  Załącznik nr 5 do SIWZ
  Załącznik nr 6 do SIWZ
  Załącznik nr 7 do SIWZ
  wyjasnienia SIWZ
  modyfikacja siwz - zmiana terminów
  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu
  informacja z otwarcia ofert
  informacja o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: