Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Opracowanie graficzne i wydruk materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu pn.: ?Szkolenie personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych? w ramach Narodowego Pro

Numer sprawy : Pn-88/19/AR

Wartość zamówienia : poniżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-07-16 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-07-16 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2019-07-05

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamowieniu
  SIWZ
  Załacznik nr 1 do SIWZ-opis przedmiotu zamowienia
  załacznik nr 2 do ZIWZ - Formularz Ofertowy
  Załacznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa
  Załacznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy
  Załacznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postepowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: