Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę: materiałów elektrycznych źródeł światła, materiałów stolarskich, filtrów powietrza, wykładzin dywanowych, materiałów teletechnicznych

Numer sprawy : Pn-27/19/AR

Wartość zamówienia : poniżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-07-29 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-07-29 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2019-07-10

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załacznik nr 1 - pakiet nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
  Załacznik nr 1 - pakiet nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
  Załacznik nr 1 - pakiet nr 3 - opis przedmiotu zamówienia
  Załacznik nr 1 - pakiet nr 4 - opis przedmiotu zamówienia
  Załacznik nr 1 - pakiet nr 5 - opis przedmiotu zamówienia
  Załacznik nr 1 - pakiet nr 6 - opis przedmiotu zamówienia
  załacznik nr 2 - formularz ofertowy
  załacznik nr 3 - oswiadczenie grupa kapitałowa
  załacznik nr 4 - Projekt umowy
  Załacznik nr 5 - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  Załacznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy
  Ogłoszenie o zmianie głoszenia
  Informacja o zmianie terminu składania ofert
  Wyjaśnienia do SIWZ
  Załacznik nr 1 do SIWZ - pakiet nr 2 - PO MODYFIKACJI
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postępowania -UNIEWAŻNIENIE w zakresie pakietu
nr 5
  Informacja o wyniku postępowania w zakresie pakietu nr 4
  Informacja o wyniku poistępowania -UNIEWAŻNIENIE w zakresie pakietu
nr 1,3,6
  Informacja o wyniku postępowania w zakresie pakietu nr 2

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: