Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawy drobnego sprzętu medycznego: (nagrywarki medyczne, łaźnie laboratoryjne, stacje do zatapiania bloczków parafinowych, termohigrometry, pułapki wodne, kruszarki do tabletek, ciśnieniomierze)

Numer sprawy : PN-133/19/KT

Wartość zamówienia : poniżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-07-30 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-07-30 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2019-07-17

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. SIWZ_załacznik nr 1 - formularz ofertowy
  4. SIWZ_załacznik nr 2 - formularz cenowy
  5. SIWZ_ załaczniki nr 3-6
  6. Pytania i odpowiedzi
  8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  7. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert wraz z
aktualnymzałacznikiem nr 2 do SIWZ - pakiet nr 3
  8. Informacja z otwarcia ofert
  9. Zawiadomienie o uniewaznieniu pak. 2, 4, 5, 6, 7

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: