Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie zlecanych sukcesywnie robót instalacyjnych w obiektach Centrum Onkologii - Instytut

Numer sprawy : PN-154/19/ZS

Wartość zamówienia : poniżej 5 548.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-08-08 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-08-08 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2019-07-19

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Załącznik nr 3
  Załącznik nr 4
  Załącznik nr 5
  Załącznik nr 6
  Załącznik nr 7
  Załacznik nr 8
  Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania
  Ogłoszenie o udzielenieu (uniewazninieu) postepowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: