Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

Szukaj

Logowanie

Odwiedza nas 118 gości oraz 0 użytkowników.

PN- 119/15/EK, Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa, rozbudowa i remont odstojników na ścieki radioaktywne wraz z nadbudową trzech kondygnacji Oddziału Terapii Jodowej [...]

 
 
PN- 119/15/EK
 
 
 
 
Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa, rozbudowa i remont odstojników na ścieki radioaktywne wraz z nadbudową trzech kondygnacji Oddziału Terapii Jodowej – Centrum Doskonałości Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej „CEDEON”
w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 207 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
 

Termin składania ofert:07.08.2015 r.