Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

Szukaj

Logowanie

Odwiedza nas 99 gości oraz 0 użytkowników.

PN-143/17/KE, Na usługę przeprowadzenia kontroli jakości badań cytologicznych - etap pogłębionej diagnostyki, wykonywanych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy i Programu profilaktyki raka piersi

PN-143/17/KE

 

 


Na usługę przeprowadzenia kontroli jakości badań cytologicznych - etap pogłębionej diagnostyki, wykonywanych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy i Programu profilaktyki raka piersi

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

Termin składania ofert: 15.09.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalne załączniki do SIWZ (zip)

 


15-09-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


29-09-2017


› Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


21-05-2018


› Ogłoszenie o udzielenu zamówienia