Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

Szukaj

Logowanie

Odwiedza nas 96 gości oraz 0 użytkowników.

PN-141/17/KE, Dostawa licznika komórek, automatycznego systemu obrazowania komórek in vivo oraz komory do inkubacji i pracy z komórkami w warunkach hipoksji

PN-141/17/KE

 


Dostawa licznika komórek, automatycznego systemu obrazowania komórek in vivo oraz komory do inkubacji i pracy z komórkami w warunkach hipoksji

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

Termin składania ofert: 03.10.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalne załączniki do SIWZ

 


03-10-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


09-11-2017


› Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


08-12-2017


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia