Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

Szukaj

Logowanie

Odwiedza nas 111 gości oraz 0 użytkowników.

PN-112/17/IM Na dostawę akcesoriów do napromieniania pacjentów

PN-112/17/IM

 

Na dostawę akcesoriów do napromieniania pacjentów

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz.1579 tj.)

Termin składania ofert: 03.01.2018 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalne załączniki do SIWZ

 


15-12-2017


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

› Edytowalny załącznik nr 1 pak.1 do SIWZ

 


03-01-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


15-01-2018


› Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w pakiecie nr 1

 


20-02-2018


› Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty II

 


06-04-2018


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia