Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

Szukaj

Logowanie

Odwiedza nas 90 gości oraz 0 użytkowników.

PN-157/17/IM Pakiet 1 Dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania preparatów techniką cytologii na podłożu płynnym w rutynowej diagnostyce Pakiet 2 Dostawę odczynników do badań genetycznych metodą MPLA

PN-157/17/IM

 

Pakiet 1
Dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania preparatów techniką cytologii na podłożu płynnym w rutynowej diagnostyce
Pakiet 2
Dostawę odczynników do badań genetycznych metodą MPLA

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz.1579 tj.)

Termin składania ofert: 09.01.2018 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalny załączk JEDZ do SIWZ

 


20-12-2017


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

› Edytowalne załączniki do SIWZ

 


09-01-2018


› Informacja z otwarcia ofert

 


27-02-2018


› Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


09-04-2018


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia