Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. Wawelska 15B,
02-034 Warszawa,
tel.: 22 570 91 00  

Nzo-01/18/MS Dostawa, instalacja i wdrożenia systemu do zarządzania aparaturą medyczną, infrastrukturą techniczną oraz pozostałym majątkiem trwałym dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Nzo-01/18/MS

 

Dostawa, instalacja i wdrożenia systemu do zarządzania aparaturą medyczną, infrastrukturą techniczną oraz pozostałym majątkiem trwałym dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

w trybie negocjacji z ogłoszeniem
poniżej 221 tys. € (art. 55 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.)

Termin składania ofert:05.03.2018 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› Instrukcja sporządzenia wniosku

› Załączniki do instrukcji

 


02-03-2018


› Modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu
› Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana terminu składania ofert na dzień 12.03.2018 r.


16-03-2018


› Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz o ocenach spełniania tych warunkówInformacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz o ocenach spełniania tych warunków

 


16-08-2018

 


› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

 Termin składania ofert: 03.09.2018 r.


28-08-2018


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

 


03-09-2018


› Informacja z otwarcia ofert

 


12-09-2018


› Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


28-12-2018


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Logowanie

Kto jest online

Odwiedza nas 87 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj

© 2018 Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia