Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

Szukaj

Logowanie

Odwiedza nas 70 gości oraz 0 użytkowników.

PN-55/18/TM Na dostawę materiałów opatrunkowych

PN-55/18/TM

Na dostawę materiałów opatrunkowych

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 221 tys. € (art. 6a, art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.)

 

Termin składania ofert: 24.04.2018 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

 


19-04-2018


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

 


20-04-2018


› Wyjaśnienia 2 do SIWZ

 


24-04-2018


› Informacja z otwarcia ofert

 


07-05-2018


› Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty