Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

Szukaj

Logowanie

Odwiedza nas 61 gości oraz 0 użytkowników.

PN-59/18/DW Na usługę serwisową aparatury firmy elekta przez okres 2 miesięcy

PN-59/18/DW

 

 

Na usługę serwisową aparatury firmy elekta przez okres 2 miesięcy

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 221 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39, art. 24aa, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póżn. zm.)

Termin składania ofert: 27.04.2018 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

 


23-04-2018


› Modyfikacja treści SIWZ

 


25-04-2018


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

› Załącznik nr 8 do SIWZ po modyfikacji

 


30-04-2018


› Informacja z otwarcia ofert

 


07-05-2018


› Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty