Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. Wawelska 15B,
02-034 Warszawa,
tel.: 22 570 91 00  

  • big_contact-map2.png
  • big_contact-map1.png
  • big_contact-bg67.png

PN-100/18/DF Na przygotowanie Studium Wykonalności i Wniosku o dofinansowanie w ramach Projektu p.n.: „Centrum Doskonałości Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej (CeDEON)” Działanie: 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

PN-100/18/DF

 

 

Na przygotowanie Studium Wykonalności i Wniosku o dofinansowanie w ramach Projektu p.n.: „Centrum Doskonałości Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej (CeDEON)”
Działanie: 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych POIŚ

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 221 tys. € (art. 10 ust. 1, art. 39 i art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 06.07.2018 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

 


02-07-2018


› Edytowalne załączniki do SIWZ

 


03-07-2018


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

 


06-07-2018


› Informacja z otwarcia ofert

 


20-07-2018


› Informacja o wyniku postępowania

 


03-08-2018


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 

 

Logowanie

Kto jest online

Odwiedza nas 113 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj

© 2018 Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia