Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. Wawelska 15B,
02-034 Warszawa,
tel.: 22 570 91 00  

PN-175/18/DW Na usługę serwisu i aktualizację programu aptecznego „Eskulap Apteka” przez okres 12 miesięcy dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie

PN-175/18/DW

 

 

Na usługę serwisu i aktualizację programu aptecznego „Eskulap Apteka” przez okres 12 miesięcy dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 221 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.)

Termin składania ofert: 29.11.2018 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalne załączniki do SIWZ

 


27-11-2018


› Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

› Modyfikacja treści SIWZ

Zmiana terminu składania ofert na dzień 04.12.2018 r.


29-11-2018


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

› Załączniki do wyjaśnienia 1 do SIWZ

 


30-11-2018


› Ogłoszenie 2 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

› Modyfikacja 2 treści SIWZ

Zmiana terminu składania ofert na dzień 05.12.2018 r.


06-12-2018


› Informacja z otwarcia ofert

 


17-12-2018


› Informacja o wyborze oferty

 


 28-01-2019


 › Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Logowanie

Kto jest online

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj

© 2018 Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia