Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. Wawelska 15B,
02-034 Warszawa,
tel.: 22 570 91 00  

PN-44/18/JP Na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

PN-44/18/JP

 

 

Na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 221 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39, art. 24aa, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

Termin składania ofert:05.06.2018 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Edytowalne załączniki do SIWZ

› Załącznik nr 7-JEDZ, espd-request

 


25-05-2018


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

› Edytowalne załączniki po modyfikacji

 


04-06-2018


› Modyfikacja treści SIWZ

› Zmodyfikowane SIWZ

› Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ

Zmiana terminu składania ofert na dzień 20.06.2018 r.


05-06-2018


› Modyfikacja 2 treści SIWZ

› Załącznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji

 


06-06-2018


› Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

 


20-06-2018


› Informacja z otwarcia oferty

 


26-06-2018


› Informacja o uniewanieniu postępowania w zakresie pakietów: 1, 5, 6, 7 i 14

 


12-09-2018


› Informacja o wyniku postępowania

 


18-09-2018


› Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów nr: 15, 16, 17, 18, 19 i 20

 


03-10-2018


› Informacja o wyborze oferty w zakresie pakietów nr 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 21

 


15-10-2018


› Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie pakietu nr 4


 07-02-2019

› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Logowanie

Kto jest online

Odwiedza nas 69 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj

© 2018 Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia