PN-111/18/ZS Dzierżawa analizatora do oznaczania białek specyficznych wraz z zakupem i sukcesywną odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych materiałów eksploatacyjnych dla Pracowni Chemii Klinicznej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii

Drukuj

PN-111/18/ZS

 

Dzierżawa analizatora do oznaczania białek specyficznych wraz z zakupem i sukcesywną odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych materiałów eksploatacyjnych
dla Pracowni Chemii Klinicznej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 221 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 tj.)

 


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Załacznik JEDZ do SIWZ

 


19-07-2018


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

 


01-08-2018


› Informacja z otwarcia ofert

 


07-08-2018


› Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


17-09-2018


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia