Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. Wawelska 15B,
02-034 Warszawa,
tel.: 22 570 91 00  

  • big_contact-map1.png
  • big_contact-map2.png
  • big_contact-bg67.png

PN-80/18/DW Na usługę serwisową aparatury firmy Elekta przez okres 48 miesięcy dla Zakładu Brachyterapii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie

PN-80/18/DWNa usługę serwisową aparatury firmy Elekta przez okres 48 miesięcy dla Zakładu Brachyterapii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 221 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.)

 


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Załącznik JEDZ-espd request

› Edytowalne załączniki do SIWZ

 


16-07-2018


› Sprostowanie - Nieopublikowane ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

› Modyfikacja treści SIWZ nr 1

 


20-07-2018


› Sprostowanie - opublikowane ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

 


23-07-2018


› Sprostowanie 2 - Nieopublikowane ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

› Zmodyfikowane załączniki nr 1.1 oraz 7 do SIWZ

› Edytowalny załącznik nr 1.1 do SIWZ

Zmiana terminu składania ofet na dzień 09.08.2018 r.


26-07-2018


› Sprostowanie 2 - opublikowane ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

 


10-08-2018


› Informacja z otwarcia ofert

 


12-09-2018


› Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


06-11-2018


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Logowanie

Kto jest online

Odwiedza nas 90 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj

© 2018 Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia