Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. Wawelska 15B,
02-034 Warszawa,
tel.: 22 570 91 00  

PN-149/18/DW Na dostawę kolumn do oczyszczania produktu PCR przed PCR sekwencyjnym , odczynników do oceny jakości i ilości kwasów nukleinowych oraz kwantyfikacji bibliotek NGS

PN-149/18/DW

 

 

Na dostawę kolumn do oczyszczania produktu PCR przed PCR sekwencyjnym , odczynników do oceny jakości i ilości kwasów nukleinowych oraz kwantyfikacji bibliotek NGS

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 221 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.)

Termin składania ofert: 16.11.2018 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

› Załącznik JEDZ do SIWZ

› Edytowalne załączniki do SIWZ

 


16-11-2018


› Informacja z otwarcia ofert

 


20-11-2018


› Sprostowanie informacji z otwarcia ofert

 


21-12-2018


› Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty

 


25-01-2019


› Zawiadomienie o wyniku postępowania - pakiet nr 1

 


08-03-2019


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Logowanie

Kto jest online

Odwiedza nas 66 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj

© 2018 Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia