Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. Wawelska 15B,
02-034 Warszawa,
tel.: 22 570 91 00  

PN-33/19/DF Na świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych 2 szt. gamma kamera BrightView XCT prod. Philips przez okres 36 miesięcy dla Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie

PN-33/19/DF

Na świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych 2 szt. gamma kamera BrightView XCT prod. Philips przez okres 36 miesięcy dla Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 221 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 oraz art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych – Dz.U.2018.1986 z póź. zm.)

Termin składania ofert: 14.03.2019 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ


12-03-2019


› Sprostowanie-Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane do TED

› Modyfikacja treści SIWZ

› Zmodyfikowane załaczniki do SIWZ

Zmiana terminu składania ofert na dzień 28.03.2019 r.


14-03-2018


› Sprostowanie-Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Logowanie

Kto jest online

Odwiedza nas 100 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj

© 2018 Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia