Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

     

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ROZEZNANIE RYNKU
KONKURSY
POSTĘPOWANIA DO 27 MARCA 2019 R.

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: