Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku szczegółowo opisanych w pakietach 1-12

Numer sprawy : Pn-7/19/AR

Wartość zamówienia : powyżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-05-07 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-05-07 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2019-03-28

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1.Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3.Załącznik nr 1 do SIWZ pakiet nr 1
  4.Załącznik nr 1 do SIWZ pakiet nr 2
  5. Załącznik nr 1 do SIWZ pakiet nr 3
  6.Załącznik nr 1 do SIWZ pakiet nr 4
  7.Załącznik nr 1 do SIWZ pakiet nr 5
  8. Załącznik nr 1 do SIWZ pakiet nr 6
  9. Załącznik nr 1 do SIWZ pakiet nr 7
  10. Załącznik nr 1 do SIWZ pakiet nr 8
  11. Załącznik nr 1 do SIWZ pakiet nr 9
  12. Załącznik nr 1 do SIWZ pakiet nr 10
  13. Załącznik nr 1 do SIWZ pakiet nr 11
  14. Załącznik nr 1 do SIWZ pakiet nr 12
  15. Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy
  16. Załacznik nr 3 do SIWZ- Wykaz dostaw
  17. Załacznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy
  18. Załącznik nr 5 do SIWZ - oswiadczenie dot. grupy kapitałowej
  19. Załacznik nr 6 do SIWZ - parametry oceny jakości
  20. Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór oswiadczenia z art. 24 ust. 1
pkt. 22 uzp
  21. Załącznik nr 9 do SIWZ - wniosek o zwrot próbek
  22. Załacznik nr 10 do SIWZ - Wykaz próbek
  23. Załącznik nr 8 - JEDZ
  Wyjaśnienia do SIWZ
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postępowania-Unieważnieniu w zakresie pakietu nr
4,8
  Informacja o wyniku postępowania unieważnienie w zakresie pakietu nr
7
  Informacja o wyniku postępowania w zakresie pakietu nr 2,3,12
  Informacja o wyniku postępowania w zakresie pakietu nr 9
  Informacja o wyniku postępowania w zakresie pakietu nr 5
  Informacja o wyniku postępowania w zakresie pakietu nr 10
  Informacja o wyniku postępowania w zakresie pakietu nr 11
  Informacja o wyniku postępowania w zakresie pakietu nr 1
  Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 6
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: