Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza konkursy na:

konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie zabepieczenia świadczeń medycznych w Zakładzie Radiologii I (ul. W.K. Roentgena 5)

Numer sprawy : KO-11/19/MJ

Wartość zamówienia : nie dotyczy

Termin składania ofert do dnia : 2019-04-24 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-04-24 godzina : 10:10

Warszawa, dnia 2019-04-15

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  OGŁOSZENIE o konkursie
  Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu Ofert
  Załączniki nr 1, 1a do Specyfikacji Istotnych Warunków Konkursu
Ofert
  Załączniki nr 2, 2a, 2 b do SIWKO
  Załacznik nr 3 do SIWKO
  Wyniki część I

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: