Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza konkursy na:

konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie usług medycznych tj. opis badań tomografii komputerowej (TK) i opis kompletnego badania rentgenowskiego (RTG) w systemie teleradiologicznym

Numer sprawy : KO-13/19/MJ

Wartość zamówienia : nie dotyczy

Termin składania ofert do dnia : 2019-04-26 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-04-26 godzina : 10:10

Warszawa, dnia 2019-04-19

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  OGŁOSZENIE o konkursie
  Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu Ofert (SIWKO)
  Załacznik nr 1 do SIWKO
  Załączniki nr 2 do SIWKO
  Załącznik nr 3 do SIWKO
  Załącznik nr 4 do SIWKO
  Załącznik nr 5 do SIWZ
  Załacznik nr 5a do SIWKO
  Załącznik nr 6 do SIWKO
  Wyjaśnienia do SIWKO
  Wyniki

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: