Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku

Numer sprawy : PN-6/19/JP

Wartość zamówienia : powyżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-08-02 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-08-02 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2019-05-08

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogloszenie o zamowieniu
  SIWZ
  Zal. 1.1 - pakiet 1
  Zal. 1.2 - pakiet 2
  Zal. 1.3 - pakiet 3
  Zal. 1.4 - pakiet 4
  Zal. 1.5 - pakiet 5
  Zal. 1.6 - pakiet 6
  Zal. 2 - formularz ofertowy
  Zal. 3 - parametry oceny jakosci
  Zal. 4 - Istotne dla stron postanowienia
  Zal. 5 - Wykaz dostaw
  Zal. 6 - oswiadczenie grupa kapitalowa
  Zal. 7 - wykaz probek
  Zal. 8 - wniosek o zwrot probek
  Zal. 9 - JEDZ
  Zal. 10 - oswiadczenie wykonawcy
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do TED
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do TED
  Opublikowane Sprostowanie ogloszenia o zamowieniu nr 1
  Opublikowane Sprostowanie ogloszenia o zamowieniu nr 2
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do TED
  Wyjasnienia treści SIWZ nr 1
  Załącznik nr 1.1 do SIWZ po modyfikacji
  Załącznik nr 1.5 do SIWZ po modyfikacji
  Załącznik nr 1.5a do SIWZ
  Załącznik nr 3 do SIWZ po modyfikacji
  Informacja o poprawieniu omyłki
  Ogloszenie o zmianie ogloszenia
  Wyjasnienia tresci SIWZ_2
  Zmodyfikowany zal. 1 do SIWZ
  Sprostowanie ogloszenia o zamowieniu
  Wyjasnienia tresci SIWZ_3
  Zmodyfikowany zal. 1.5 do SIWZ
  Zal. 1.5b do SIWZ - pakiet 5b
  Zmodyfikowany zal. 3 do SIWZ
  Opublikowane Sprostowanie ogloszenia o zamowieniu
  Opublikowane Sprostowanie ogloszenia o zamowieniu
  Informacja z otwarcia ofert
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet 5 i 5A
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet 1, 2 i 6
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet 3, 4 i 5B

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: