Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

na świadczenie usługi obsługi administracyjnej oraz nadzoru nad niekomercyjnym badaniem klinicznym realizowanym przez Centrum Onkologii - Instytut w trzech ośrodkach badań klinicznych w: Warszawie, Mediolanie i Bolonii

Numer sprawy : PN-43/19/MJ

Wartość zamówienia : poniżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-05-31 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-05-31 godzina : 11:00

Warszawa, dnia 2019-05-22

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Załącznik nr 1 (opis przedmiotu zamówienia)
  Załącznik nr 2 (formularz cenowy)
  Załącznik nr 5 (formularz ofertowy)
  Załącznik nr 6 (oświadczenia grupa kapitałowa)
  Załącznik nr 3 (oświadczenie wuwp)
  Załącznik nr 4 (oświadczenie bpw)
  Załącznik nr 7 (wzór umowy)
  Załącznik nr 8 (wykaz zrealizowanych usług)
  Załącznik nr 9 (wykaz osób)
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: