Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza konkursy na:

na świadczenie zdrowotne w zakresie: Konsultacje psychiatryczne w Klinikach i Zakładach COI; Zabezpieczenie świadczeń medycznych w Zakładzie Radiologii II (ul. Wawelska 15); Konsultacje lekarskie w Oddziale Kardiologii Onkologicznej Kliniki Diagnost

Numer sprawy : KO-16/19/MJ

Wartość zamówienia : nie dotyczy

Termin składania ofert do dnia : 2019-05-28 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-05-28 godzina : 10:10

Warszawa, dnia 2019-05-24

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie
  SIWKO
  Załącznik nr 3 (wzór umowy)
  Załącznik nr 1 (formularz cenowy)
  Wyniki Konkursu ofert nr KO-16/19/MJ

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: