Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza bez ustawy na:

dostawa aparatury służącej do realizacji prac badawczych w zakresie hodowli komórkowej dla Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Numer sprawy : ZO-25/19/BD

Wartość zamówienia : poniżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-05-30 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-05-30 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2019-05-24

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  zapytanie ofertowe
  zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
  zał. nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
  zał. nr 3 formularz ofertowy
  informacja z otwarcia ofert
  wybór oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: