Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa: pakiet nr 1 - opaski identyfikacyjne dla pacjentów do systemu identyfikacji pacjenta, pakiet nr 2 - płyty CD i DVD do nadruku, pakiet nr 3 - prześcieradła papierowe na kozetki.

Numer sprawy : PN-82/19/MJ

Wartość zamówienia : poniżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-07-02 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-07-02 godzina : 11:00

Warszawa, dnia 2019-06-21

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik nr 1 do SIWZ
  Załącznik nr 1.1 do SIWZ
  Załącznik nr 1.2 do SIWZ
  Załącznik nr 2 do SIWZ
  Załącznik nr 3 do SIWZ
  Załącznik nr 4 do SIWZ
  Załącznik nr 5 do SIWZ
  Załącznik nr 6 do SIWZ
  Wyjaśnienia do SIWZ
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: