Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa papieru krepowanego, włókniny, rękawów papierowo-foliowych oraz środków dezynfekujących

Numer sprawy : PN-105/19/KT

Wartość zamówienia : powyżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-08-01 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-08-01 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2019-06-26

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. SIWZ_załacznik nr 1 i 2
  4. SIWZ_załacznik nr 3 - JEDZ
  5. SIWZ_ załaczniki nr 4_10
  6. Pytania, odpowiedzi
  7. Pytania, odpowiedzi cz.2
  8. Informacja z otwarcia ofert
  9. Zawiadomienie o wyborze oferty
  10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: