Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

usługę rozbudowy widoków w hurtowni danych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie

Numer sprawy : PN-121/19/DW

Wartość zamówienia : poniżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-07-10 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-07-10 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2019-06-28

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamowieniu
  SIWZ_PN_121_19_DW
  Zalacznik nr 1 do SIWZ- Oswiadczenie Wykonawcy warunki udziału
  Zalacznik nr 2 do SIWZ- Oswiadczenie Wykonawcy wykluczenie
  Zalacznik nr 3 do SIWZ - Oswiadczenie dot. grupy kapitalowej
  Zalacznik nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Zalacznik nr 5 do SIWZ - Istotne dla stron postanowienia ktore
zostaną wprowadzone do tresci ...
  Informacja z otwarcia ofert
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Ogloszenie o udzieleniu zamowienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: