Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usługi okresowych przeglądów, w tym konserwacji, urządzeń medycznych dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie,

Numer sprawy : PN-63/19/DW

Wartość zamówienia : poniżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-07-15 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-07-15 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2019-07-01

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  SIWZ_PN_63_19_DW
  Zalacznik nr 1 do SIWZ- Oswiadczenie Wykonawcy warunki udziału
  Zalacznik nr 2 do SIWZ- Oswiadczenie Wykonawcy wykluczenie
  Zalacznik nr 2.1 do SIWZ- Oswiadczenie Wykonawcy
  Zal. nr 3.1-10A Pakiety 1-10 Wykazy urzadzen, formularze cenowe
  Zal. nr 3.1 Pakiet nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia
  Zal. nr 3.2 Pakiet nr 2 - Opis przedmiotu zamowienia
  Zal. nr 3.3 Pakiet nr 3 - Opis przedmiotu zamowienia
  Zal. nr 3.4 Pakiet nr 4 - Opis przedmiotu zamowienia
  Zal. nr 3.5 Pakiet nr 5- Opis przedmiotu zamowienia
  Zal. nr 3.6 Pakiet nr 6- Opis przedmiotu zamowienia
  Zal. nr 3.7 Pakiet nr 7- Opis przedmiotu zamowienia
  Zal. nr 3.8 Pakiet nr 8- Opis przedmiotu zamowienia
  Zal. nr 3.9 Pakiet nr 9- Opis przedmiotu zamowienia
  Zal. nr 3.10 Pakiet nr 10 - Opis przedmiotu zamowienia
  Zalacznik nr 4 do SIWZ - Wykaz usług
  Zalacznik nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie dot. grupy kapitałowej
  Zalacznik nr 6 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Zalacznik nr 7 - dot. pakietu nr 2,3,4,7,8 Istotne dla stron
postanowienia ktore zostaną wprowadzone ...
  Zalacznik nr 8 - dot. pakietu nr 1,5,6,9,10 Istotne dla stron
postanowienia ktore zostaną wprowadzone ..
  Zalacznik nr 9 do SIWZ- Porozumienie o wspołpracy pracodawcow
  Zalacznik nr 10 do SIWZ - Umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych, dot. pakietu nr 7
  Ogloszenie o zamowieniu
  Ogloszenie o zmianie ogloszenia
  Wyjasnienia tresci SIWZ nr 1, Modyfiakcja tresci SIWZ
  Zmodyfikowany Zal. nr 3.4A Pakiet 4 Wykazy urzadzen formularz cenowy
  Informacja z otwarcia ofert
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,Pakiety nr 3,4,7,8,9,10
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, P.1,2,5,6

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: