Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę sprzętu laparoskopowego

Numer sprawy : PN-124/19/KT

Wartość zamówienia : powyżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-08-05 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-08-05 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2019-07-02

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. SIWZ_załacznik nr 1 - formularz ofertowy
  4. SIWZ_załacznik nr 2 - formularz cenowy
  5. SIWZ_ załacznik nr 3-JEDZ
  6. SIWZ_załączniki -4-7
  7. Pytania, odpowiedzi
  8. Informacja z otwarcia ofert
  9. Zawiadomienie o wyborze oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: