Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza konkursy na:

na świadczenia zdrowotne: Konsultacje lekarskie w Ambulatorium oraz Klinice Nowotworów Układu Moczowego COI; Konsultacje neurologiczne; Konsultacje otolaryngologiczne; Konsultacje lekarskie ginekologiczne wraz z USG ginekologicznym dla pacjentek Por

Numer sprawy : KO-19/19/MJ

Wartość zamówienia : nie dotyczy

Termin składania ofert do dnia : 2019-07-10 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-07-10 godzina : 10:10

Warszawa, dnia 2019-07-03

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie
  Załącznik nr 1 (formularz cenowy)
  Załącznik nr 2 (formularz ofertowy)
  Załącznik nr 2a (ośwaidczenie)
  Załącznik nr 2b (oświadczenie)
  Załącznik nr 3 (wzór umowy)
  Wyniki Konkursu ofert nr KO-19/19/MJ

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: