Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza bez ustawy na:

usługi polegającej na rejestracji wideo na potrzeby e-learningu oraz montażu edukacyjnych materiałów multimedialnych i wideo szkoleniowych na potrzeby wszystkich kursów e-learningowych realizowanych w ramach programu "Nie trać głowy - program profila

Numer sprawy : ZO-31/19/BD

Wartość zamówienia : poniżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-07-16 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-07-16 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2019-07-08

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  zapytanie ofertowe
  zał. nr 1 formularz ofertowy
  zał. nr 2 wykaz usług
  zał. 3 oświadczenie
  odpowiedzi na pytania
  odpowiedzi na pytania 2
  informacja z otwarcia ofert
  wybór oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: