Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Numer sprawy : PN-163/19/DF

Wartość zamówienia : powyżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-08-20 do godziny : 9:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-08-20 godzina : 9:30

Warszawa, dnia 2019-07-17

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Załącznik nr 1 (formularz ofertowy)
  Załącznik nr 2 (formularz cenowy)
  Załącznik nr 3 (oświadczenie grupa kapitałowa)
  załącznik nr 4 (istotne postanowienia umowy)
  Załącznik nr 5 (JEDZ)
  Załącznik nr 6 (oświadczenie)
  Załącznik nr 7 (wykaz dostaw)
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postępowania
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: