Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

na dostawę akcesoriów do kardiomonitorów i aparatów do znieczulania

Numer sprawy : PN-158/19/MJ

Wartość zamówienia : poniżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-08-27 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-08-27 godzina : 11:00

Warszawa, dnia 2019-08-09

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Załącznik nr 1 (formularz cenowy)
  Załącznik nr 2 (formularz ofertowy)
  Załącznik nr 3 (oświadczenie)
  Załącznik nr 4 (oświadczenie)
  Załącznik nr 5 (wzór umowy)
  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
  Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert
  Wyjasnienia treści SIWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 2
  Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: