Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa sterylnych wyrobów jednorazowego użytku - aseptyka zabiegów chirurgicznych szczegółowo opisanych w pakietach 1-12

Numer sprawy : Pn-76/19/AR

Wartość zamówienia : powyżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-10-28 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-10-28 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2019-08-21

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załacznik nr 1 do SIWZ - pakiet nr 1
  Załacznik nr 1 do SIWZ - pakiet nr 2
  Załacznik nr 1 do SIWZ - pakiet nr 3
  Załacznik nr 1 do SIWZ - pakiet nr 4
  Załacznik nr 1 do SIWZ - pakiet nr 5
  Zalącznik nr 1 do SIWZ - pakiet nr 6
  Załacznik nr 1 do SIWZ - pakiet nr 7
  Załacznik nr 1 do SIWZ - pakiet nr 8
  Załącznik nr 1 do SIWZ - pakiet nr 9
  Załącznik nr 1 do SIWZ - pakiet nr 10
  Załacznik nr 1 do SIWZ - pakiet nr 11
  Załacznik nr 1 do SIWZ - pakiet nr 12
  Załacznik nr 2 do SIWZ -Formularz ofertowy
  Załącznik nr 3 do SIWZ
  Załacznik nr 4 do SIWZ - Istotne dla stron postanowienia , które
zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
  Załacznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
  Załacznik nr 6 do SIWZ - parametry oceny jakości
  Załacznik nr 7 do SIWZ - wzór oświadczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 22
upzp
  Załacznik nr 8 do SIWZ - Formularz JEDZ
  Załacznik nr 9 do SIWZ - wniosek o zwrot próbek
  załacznik nr 10 do SIWZ - wykaz próbek
  Modyfikacja treści SIWZ
  Załacznik nr 1 do SIWZ - pakiet nr 10 - opis przedmiotu zamówienia
po dokonaniu modyfikacji w załaczeniu
  Informacja o zmianie terminu składania ofert
  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Opublikowane sprostowanie ogloszenia o zamowieniu
  Modyfikacja treści SIWZ
  Załacznikn nr 1 do SIWZ - pakiet nr 6 po modyfikacji
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: