Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń biochemicznych, kardiologicznych oraz oznaczeń immunochemicznych, wraz z dzierżawą analizatorów.

Numer sprawy : Pn-172/19/IM

Wartość zamówienia : powyżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-09-24 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-09-24 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2019-08-21

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  wyjaśnienia do siwz nr 1
  wyjaśnienia do siwz nr 2
  informacja z otwarcia ofert
  Zawiadomienie o wyborze oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: