Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup narzędzi neurochirurgicznych oraz drobnego sprzętu medycznego

Numer sprawy : PN-78/19/JP

Wartość zamówienia : poniżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-09-18 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-09-18 godzina : 11:00

Warszawa, dnia 2019-08-21

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogloszenie o zamowieniu
  SIWZ
  Zal. 1.1 - pakiet 1
  Zal. 1.2 - pakiet 2
  Zal. 1.3 - pakiet 3
  Zal. 1.4 - pakiet 4
  Zal. 1.5 - pakiet 5
  Zal. 1.6 - pakiet 6
  Zal. 2 - formularz ofertowy
  Zal. 3 - oswiadczenie wykonawcy
  Zal. 4 - oswiadczenie dot. grupy kapitałowej
  zał. 5.1 - stotne dla stron postanowienia...
  zał. 5.2 - stotne dla stron postanowienia... - pakiet 3
  Zmiana terminu skladania ofert
  Ogloszenie o zmianie ogloszenia
  Informacja o poprawieniu omyłki
  Zmiana terminu skladania ofert_2
  Ogloszenie o zmianie ogloszenia_2
  Zmiana terminu skladania ofert_3
  Ogloszenie o zmianie ogloszenia_3
  Wyjasnienia tresci SIWZ_1
  Informacja z otwarcia ofert
  Zawiadomienie o uniewaznieniu - pakiety: 3, 5 i 6

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: