Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania: Remont pokoi hotelowych w budynku Hotelu Szkoleniowego Ursynów przy ul. W.K. Roentgena 9 w Warszawie

Numer sprawy : PN-203/19/ZS

Wartość zamówienia : poniżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-09-16 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-09-16 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2019-08-29

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu BZP
  SIWZ
  Załacznik nr 1 do siwz
  Załącznik nr 2 do siwz
  Załacznik nr 3 do siwz
  Załacznik nr 4 do siwz
  Załącznik nr 5 do siwz
  Załącznik nr 6 do siwz
  Załącznik nr 7 do siwz
  Załacznik nr 8 do siwz
  Wyjaśnienia do siwz + zmiana terminu składania ofert
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Informacja z otwarcia ofert
  Zawiadomienie o wyborzez oferty najkorzystniejszej

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: