Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

na Dostawę : - worki foliowe na odpady - pakiet nr 1, - akcesoria do utrzymania czystości - pakiet nr 2 - artykuły czystościowe - pakiet nr 3 - dozowniki na rękawiczki - pakiet nr 4 - kosze do segregacji odpadów - pakiet nr 5

Numer sprawy : Pn-156/19/AR

Wartość zamówienia : poniżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-09-11 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-09-11 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2019-09-02

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamowieniu
  SIWZ
  Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - pakiet nr 1
  Załacznik nr 1 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia - pakiet nr 2
  Załacznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - pakiet nr 3
  Załacznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - pakiet nr 4
  Zał.acznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia -pakiet 5
  Załacznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy
  Załacznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa
  Załacznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy
  Załacznik nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt.1
  Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania art. 24 ust. 1 pkt. 15 i 22
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postępowania -UNIEWAŻNIENIE w zakresie pakietu
nr 4
  Informacja o wyniku postępowania -UNIEWAŻNIENIE w zakresie pakietu
nr 5
  Informacja o wyniku postępowania w zakresie pakietu nr 3

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: