Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę: sterylnych wyrobów jednorazowego użytku aseptyka zabiegów chirurgicznych szczegółowo opisanych w pakietach 1-6

Numer sprawy : Pn-204/19/AR

Wartość zamówienia : poniżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-09-19 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-09-19 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2019-09-04

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załacznik nr 1 do SIWZ - pakiet nr 1 opis przedmiotu zamówienia
  Załacznik nr 1 do SIWZ - pakiet nr 2 opis przedmiotu zamówienia
  Załacznik nr 1 do SIWZ - pakiet nr 3 opis przedmiotu zamówienia
  Załacznik nr 1 do SIWZ - pakiet nr 4 opis przedmiotu zamówienia
  Załacznik nr 1 do SIWZ - pakiet nr 5 opis przedmiotu zamówienia
  Załacznik nr 1 do SIWZ - pakiet nr 6 opis przedmiotu zamówienia
  Załacznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Załacznik nr 3 do SIWz - Oswiadczenie grupa kapitałowa
  Załacznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy
  Załacznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1
  Załacznik nr 6 do SIWZ - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 15 i 22
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Informacja o zmianie terminu składania ofert
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wyjasnienia do SIWZ
  Informacja z otwarcia pfert
  Informacja o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: